Navigace

Obsah

Sběrné místo Temelín

Sběrné místo

Provozní doba

Úterý, Čtvrtek, Sobota

08:00 - 11:00 hodin

14:00 - 18:00 hodin

Umístění

Prostory parkoviště bývalého obchodu se smíšeným zbožím v Temelíně.

Správce

Václav Trnka

Druhy kontejnerů

Velký kontejner na komunální odpad - 2x

Velký kontejner na plas - 1x

Malý kontejner na papír - 2x

Malý kontejner na plast - 2x

Malý kontejner na sklo - 2x

Pravidla pro ukládání odpadu

Zakazuje se ukládat komunální odpad mimo sběrné nádoby a znečišťovat okolí sběrných nádob. Kontejnery plnit pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavřít.

Do velkoobjemového kontejneru na komunální odpad lze ukládat odpad, který se nevejde do popelnic, tj.

 • matrace
 • koberce
 • zmenšené části nábytku
 • špatně nebo zcela nekompostovatelné zbytky zahradního odpadu apod.


Do velkoobjemového kontejneru na komunální odpad se nesmí ukládat !!!

 • papír
 • sklo
 • železo
 • žhavý popel
 • uhynulá zvířata
 • stavební suť, beton, cihly, tašky, zemina a kamení
 • televize, pračky, sporáky
 • ledničky, autobaterie, zářivky
 • znečištěné plechovky
 • zbytky barev, olejové nečistoty apod.Zpět