Navigace

Obsah

Ochrana obyvatel


Příručka pro ochranu obyvatel pro případ radiační havárie, ale i dalších živelných pohrom - dokument pdf.

Důležité kontakty
 

Policie ČR

158

Městská policie

156

Záchraná služba

155

Hasičský záchraný sbor

150

Obecní úřad

385 734 311

Jaderná elektrárna Temelín

381 102 639

Sirény - systém varování

Druhy signálů:

  • Všeobecná výstraha - kolísavý signál po dobu 140 sekund. Tento signál jako jediný vždy varuje před nebezpečím.
Všeobecná výstraha Zvuk sirény

 

  • Požární poplach - přerušovaný signál po dobu 60 sekund. Tento signál je určen pro svolávání jednotek dobrovolných hasičů a nevaruje před nebezpečím.
Požární poplach Zvuk sirény

 

Zkoušky sirén:

  • Akustická zkouška sirén se provádí každou první středu v měsíci ve 12.00 v celé České republice. Je vysílán signál ve tvaru nepřetržitého tónu sirény po dobu 140 sekund.
Zkouška sirén Zvuk sirény