Navigace

Obsah

Zpět

Pozvánka na XXXVIII. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Temelín

 

P O Z V Á N K A

na XXXVIII. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Temelín

které se koná dne 27.6.2022 v 17 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Temelín

 

 

PROGRAM:

 

    1/ Z a h á j e n í

    2/ Schválení navrženého programu

    3/ Volba ověřovatelů zápisu

    4/ Ustanovení zapisovatele a navrhovatele usnesení

    5/ Kontrola usnesení z minulého zasedání

    6/ Projednání dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Green engineering

        s.r.o. Olešná

    7/  Žádosti

    8/  Různé

    9/  Diskuse

   10/ Usnesení

   11/ Závěr

    

 

Váca Josef

starosta

 

 

Vyvěšeno: 20. 6. 2022

Datum sejmutí: 27. 6. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět