Navigace

Obsah

Správní poplatky

Položka

Ověřování podpisů 30,-Kč
Ověřování kopií dokumentů 30,-Kč
Sňatek v pátek obřadní síň obecní úřad zdarma
Sňatek mimo určený den a určenou místnost 1 000,-Kč
Přihlášení k trvalému pobytu 50,-Kč
Přihlášení k trvalému pobytu u dětí nad 15 let 50,-Kč

 

CZECH POINT

 

Evidence Cena za 1 stranu Cena za další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,-Kč 50,-Kč
Živnostenský rejstřík 100,-Kč 50,-Kč
Katastr nemovitostí 100,-Kč 50,-Kč  
Rejstřík trestů 100,-Kč  
Výpis z bodového hodnocení řidiče 100,-Kč 50,-Kč

Doklady nutné k doložení výpisu

Ověřené výpisy z veřejných evidencí: U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík: IČ subjektu

Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele / fyzické osoby.

Katastr nemovitostí: název katastrálního území a číslo listu vlastnictví.

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K  prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.