Navigace

Obsah

Obec Temelín

 

vyhlašuje výběrové řízení dle § 6 zákona č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územních samosprávných celků v platném znění na obsazení pracovního místa

stavební technik obce

Místo výkonu práce: Obecní úřad Temelín, Temelín 104

Předpokládaný nástup: po skončení výběrového řízení, pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou tři měsíce, plný úvazek, předpokládaný vznik pracovního poměru od 1. 6. 2018

Druh práce: stavební technik obce Temelín

stručná charakteristika práce:

 • Zajišťování realizace investičních akcí obce Temelín včetně dozorování průběhu realizace investic, koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava a provádění návrhů změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace.
 • Zpracování, zabezpečení a odborné posouzení projektové dokumentace.
 • Vedení pracovníků obce v oblasti údržby zeleně,
 • Technicko-ekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny.

 

Požadované předpoklady:

 • úplné střední vzdělání s maturitou, vysokoškolské výhodou
 • občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
 • Uživatelská znalost PC (Windows, MS Office, Word, Excel, Outlook,  Internet)
 • řidičský průkaz sk. B
 • organizační schopnosti, komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi,
 • příjemné vystupování, ochota dále se vzdělávat

 

Platové zařazení: dle nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění – tarifní třída 10 – 11

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.

 

Přihláška k výběrovému řízení musí dále obsahovat:

 • strukturovaný životopis s průběhem odborné praxe
 • doklad nebo ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z trestního rejstříku dle § 6 odst. 4 písm. b) zák. č. 312/2002 Sb. ne starší než tři měsíce
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů

 

Termín a místo pro podání přihlášek: nejpozději do 31. 5. 2018 poštou nebo prostřednictvím podatelny k rukám starostovi obce Temelín

Případné informace podá starosta obce

V Temelíně dne 1. 3. 2018

 

                                                              Josef Váca

                                                                starosta