Navigace

Obsah

Zpět

Pozvánka na XXXI. Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Temelín

P O Z V Á N K A

na XXXI. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Temelín

které se koná dne 23.5. 2018 v 19  hodin

 v zasedací místnosti v Temelíně

 

 

PROGRAM:

 

 1/ Z a h á j e n í

 2/ Schválení navrženého programu

 3/ Volba ověřovatelů zápisu

 4/ Ustanovení zapisovatele a navrhovatele usnesení

 5/ Kontrola usnesení z minulého zasedání

 6/ Projednání  nákupu lesních pozemků

 7/ Projednání bezúplatného převodu pozemků obci Temelín

 8/ Projednání návrhu výběrové komise na akce „Rekonstrukce kanalizačních přípojek Zvěrkovice“ a „Přivaděč vody do nádrže Lhota pod Horami“

 9/ Projednání  snížení ceny akce vodní nádrž Zaluží

10/ Žádosti

11/ Různé  

12/ Diskuze

13/ Usnesení

14/ Závěr

 

Váca Josef

starosta

Vyvěšeno: 15. 5. 2018

Datum sejmutí: 23. 5. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět