Navigace

Obsah

Zpět

Pozvánka na XXX. Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Temelín

P O Z V Á N K A

na XXX. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Temelín

které se koná dne 19. 4. 2018 v 18 hodin

 v zasedací místnosti v Temelíně

 

 

PROGRAM:

 

 1/ Z a h á j e n í

 2/ Schválení navrženého programu

 3/ Volba ověřovatelů zápisu

 4/ Ustanovení zapisovatele a navrhovatele usnesení

 5/ Kontrola usnesení z minulého zasedání

 6/ Projednání návrhu výběrové komise na akci: „Vybudování víceúčelového 

     hřiště v Kočíně“

 7/ Projednání návrhu výběrové komise na akci: „Zpracování projektové

    dokumentace na zimní stadion v Temelíně“

 8/ Projednání návrhu výběrové komise na akci: „Vybudování

     příjezdové cesty a dopravní části k novým parcelám v Záluží“

 9/ Žádosti

10/ Různé  

11/ Diskuze

12/ Usnesení

13/ Závěr

 

Váca Josef

starosta

Vyvěšeno: 9. 4. 2018

Datum sejmutí: 19. 4. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět