Navigace

Obsah

Zpět

Pozvánka na XXVII. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Temelín

P O Z V Á N K A

na XXVII. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Temelín

které se koná dne 11. 12. 2017 v 18 hodin

 v zasedací místnosti v Temelíně

 

PROGRAM:

 

 1/ Z a h á j e n í

 2/ Schválení navrženého programu

 3/ Volba ověřovatelů zápisu

 4/ Ustanovení zapisovatele a navrhovatele usnesení

 5/ Kontrola usnesení z minulého zasedání

 6/ Projednání kalkulace cen vodného pro rok 2018

 7/ Projednání Dodatku ke smlouvě o poskytnutí služeb v oblasti nakládání s odpady

8/ Projednání Dodatku ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Temelín

9/ Projednání Vnitřní směrnice o inventarizaci

10/ Projednání rozpočtových změn

11/ Projednání Návrhu rozpočtu na rok 2018 a návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu roku 2019 a 2020

12/ Projednání směrnice sociálního fondu pro rok 2018 

13/ Žádosti

14/ Různé  

15/ Diskuze

16/ Usnesení

17/ Závěr

 

 

Váca Josef

starosta

Vyvěšeno: 1. 12. 2017

Datum sejmutí: 11. 12. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět