Navigace

Obsah

Sběrné místoSběrné místo Temelín

Provozní doba

Úterý, Čtvrtek, Sobota

08:00 - 11:00 hodin

14:00 - 18:00 hodin

Umístění

Prostory parkoviště bývalého obchodu se smíšeným zbožím v Temelíně.

Správce

Václav Trnka

Druhy kontejnerů

Velký kontejner na komunální odpad - 2x

Velký kontejner na plas - 1x

Malý kontejner na papír - 2x

Malý kontejner na plast - 2x

Malý kontejner na sklo - 2x

Pravidla pro ukládání odpadu

Zakazuje se ukládat komunální odpad mimo sběrné nádoby a znečišťovat okolí sběrných nádob. Kontejnery plnit pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavřít.

Do velkoobjemového kontejneru na komunální odpad lze ukládat odpad, který se nevejde do popelnic, tj.

- matrace

- koberce

- zmenšené části nábytku

- špatně nebo zcela nekompostovatelné zbytky zahradního odpadu apod.

Do velkoobjemového kontejneru na komunální odpad se nesmí ukládat !!!

- papír

- sklo

- železo

- žhavý popel

- uhynulá zvířata

- stavební suť, beton, cihly, tašky, zemina a kamení

- televize, pračky, sporáky

- ledničky, autobaterie, zářivky

- znečištěné plechovky

- zbytky barev, olejové nečistoty apod.


Zpět